Awatea Street, Raumanga, Whangarei District

Displaying 1 to 18 of 26 properties
1 of 1
1 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon4bath-icon1car-icon2land-area-icon810m²

Property Type: Residential
Sale Price: $127,700
Floor Size: 150m²
Sale Date: 18 Aug 2003
Year Built: 1977

Track this property
1 of 1
3 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon1car-icon1land-area-icon658m²

Property Type: Residential
Sale Price: $218,000
Floor Size: 84m²
Sale Date: 24 Feb 2017
Year Built: 1980

Track this property
1 of 1
4 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon1car-icon1land-area-icon657m²

Property Type: Residential
Sale Price: $124,500
Floor Size: 100m²
Sale Date: 28 Jul 2005
Year Built: 1977

Track this property
1 of 1
6 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon1car-icon1land-area-icon657m²

Property Type: Residential
Sale Price: $576,000
Floor Size: 120m²
Sale Date: 16 Jan 2017
Year Built: 1980

Track this property
1 of 1
8 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon4bath-icon1car-icon1land-area-icon657m²

Property Type: Residential
Sale Price: $18,000
Floor Size: 135m²
Sale Date: 17 Mar 2003
Year Built: 2000

Track this property
1 of 1
10 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon1car-icon2land-area-icon657m²

Property Type: Residential
Sale Price: $232,500
Floor Size: 158m²
Sale Date: 15 Jun 2016
Year Built: 1980

Track this property
1 of 1
11 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon1car-icon1land-area-icon657m²

Property Type: Residential
Sale Price: $9,995
Floor Size: 130m²
Sale Date: 18 Dec 1979
Year Built: 1977

Track this property
1 of 1
12 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon1car-icon1land-area-icon657m²

Property Type: Residential
Sale Price: $33,000
Floor Size: 130m²
Sale Date: 2 Nov 1983
Year Built: 1980

Track this property
1 of 1
13 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon2car-icon2land-area-icon810m²

Property Type: Residential
Sale Price: Not available
Floor Size: 170m²
Sale Date: -
Year Built: 1988

Track this property
1 of 1
13 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon1car-icon1land-area-icon-

Property Type: Residential
Sale Price: $150,000
Floor Size: 80m²
Sale Date: 12 Oct 2022
Year Built: 1980

Track this property
1 of 1
14 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon1car-icon1land-area-icon657m²

Property Type: Residential
Sale Price: $33,000
Floor Size: 120m²
Sale Date: 2 Nov 1983
Year Built: 1980

Track this property
15 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon4bath-icon2car-icon2land-area-icon865m²

Property Type: Residential
Sale Price: $600,000
Floor Size: 200m²
Sale Date: 16 Jan 2023
Year Built: 1977

Track this property
1 of 1
16 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon2car-icon-land-area-icon657m²

Property Type: Residential
Sale Price: Not available
Floor Size: 180m²
Sale Date: -
Year Built: 1988

Track this property
1 of 1
16 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon1car-icon-land-area-icon-

Property Type: Residential
Sale Price: $149,500
Floor Size: 90m²
Sale Date: 8 Apr 2010
Year Built: 1988

Track this property
1 of 1
16 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon3bath-icon1car-icon-land-area-icon-

Property Type: Residential
Sale Price: $42,000
Floor Size: 90m²
Sale Date: 7 Apr 1995
Year Built: 1980

Track this property
1 of 1
17 Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon4bath-icon2car-icon2land-area-icon913m²

Property Type: Residential
Sale Price: Not available
Floor Size: 180m²
Sale Date: 6 Apr 1984
Year Built: 1985

Track this property
1 of 1
17a Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon2bath-icon1car-icon1land-area-icon-

Property Type: Residential
Sale Price: Not available
Floor Size: 90m²
Sale Date: -
Year Built: 1985

Track this property
1 of 1
17b Awatea Street,
Raumanga, Whangarei, 0110
bed-icon2bath-icon1car-icon1land-area-icon-

Property Type: Residential
Sale Price: Not available
Floor Size: 90m²
Sale Date: -
Year Built: 1985

Track this property
Displaying 1 to 18 of 26 properties